Deelnemers AstroDag 2019

AstroDag 2022 is op 5 November

 

De AstroDag is een jaarlijks teurgkerende dag waar amateur astronomen elkaar ontmoeten en door middel van lezingen elkaar hun ervaringen en resultaten laten zien.

De AstroDag wordt gehouden in het Natuurmuseum Brabant in Tilburg op een zaterdag in november.

De Dr. J. van der Biltprijs

De Dr. J. van der Biltprijs wordt eenmaal per jaar uitgereikt aan een lid van de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Weer- en Sterrenkunde. Dit jaar, 2022, zal er bij uitzondering geen worden uitgereikt.

Iemand die zich verdienstelijk heeft gemaakt op het gebied van de sterrenkunde door het voltooien van een lange reeks van waarnemingen, het leveren van een bijdrage aan de professionele sterrenkunde, het ontplooien van populariserende activiteiten of het ontplooien van andere activiteiten en leveren van bijzondere prestaties die verband houden met de sterrenkundehobby.

Traditioneel wordt de Dr. J. van der Biltprijs uitgereikt tijdens de AstroDag.

Het programma

Het programma van de Astrodag is afhankelijk van de bijdrage van de aanwezigen. De deelnemers verzorgen zelf de activiteiten. Deze zijn bijvoorbeeld:

  • lezingen over waarnemingen, expedities, excursies, instrumenten
  • lezingen over het vervaardigen van instrumenten en behuizingen
  • workshops met betrekking tot het beoefenen van de sterrenkundehobby
  • demonstraties van bijvoorbeeld instrumenten
  • lezingen van professionals
  • verder is er gelegenheid tot overleg en onderlinge uitwisseling van wetenswaardigheden en ervaringen.

De dag verlopen in een gemoedelijke sfeer en is erg gezellig. Enkele bedrijven en amateurs presenteren hun producten en waarnemingen.

Historie

Tot 1996 was de "Najaarsbijeenkomst der werkende amateurs" , zoals de bijeenkomst vroeger werd genoemd "zwervende", elk jaar werd deze op een andere lokatie gehouden. Na de bijeenkomst in 1995 werd besloten om een vaste lokatie te zoeken. In Tilburg vond men deze.

In 1996 was de AstroDag nog een AstroWeekend en werd voor het eerst gehouden bij Boerke Mutsaers in Tilburg. Vanaf 2005 is het één dag geworden en werd verhuisd naar het Mill Hill College in Goirle.

De eerste, in 1996, werd nog geleid door dagvoorzitter Theo Jurriëns. Daarna is de commissie aangetreden zoals deze nog altijd is:

Ton Spaninks (aanmeldingen), Harrie Rutten (penningen) en als dagvoorzitter Erik Bellaard.

Het trio werd aangevuld met Wendy Majoor voor de catering en Evert Gorter voor de foto's. Vanaf 2007 heeft Berry Hamers de taak als fotograaf overgenomen. Nu wordt het per jaar opnieuw bekeken wie de hoffotograaf is.
Sinds 2018 verzorgden Willy Schenkels en Ellemarie van Laanen de catering.

Ook Peter Louwman was "vaste gast" als verkoper van de boeken in de stand van De Koepel.